Skrivehula

Det er ingen applaus når du har skrevet en fin setning. Det er helt stille i rommet.
- Jo Nesbø