Skrivehula

Noen mennesker tror, når de hører et ekko, at det er de som har skapt lyden.
- Ernest Hemingway