Skrivehula

Det tar to år for å lære å tale, men 50 år å lære å tie.
- Ernest Hemingway