Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv fantasy

Sitatet:
Om ingen andre ler, så ler jeg inni meg. Av min egen udugelighet.
- Knut Nærum
The difference between reality and fiction? Fiction has to make sense.
Tom Clancy
The first thing you have to consider when writing a novel is your story, and then your story—and then your story!
Ford Madox Ford
La oss først ta livet av alle advokater.
- William Shakespeare
Hjernen kan oppfinne lover for blodet, men et hett temperament hopper over en kald paragraf.
- William Shakespeare
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.
- Henrik Ibsen
Close the door. Write with no one looking over your shoulder. Don't try to figure out what other people want to hear from you; figure out what you have to say. It's the one and only thing you have to offer.
Barbara Kingsolver
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn dette liv.
Henrik Ibsen
Man må brenne sine broer med omhu.
- John Olav Oldertrøen
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.
Jean-Paul Sartre
Nu er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet.
- André Bjerke
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
God vin er er god venn når den blir brukt på den rette måten.
William Shakespeare
Det er ingen applaus når du har skrevet en fin setning. Det er helt stille i rommet.
Jo Nesbø
Noen mennesker tror, når de hører et ekko, at det er de som har skapt lyden.
- Ernest Hemingway