Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv forfatterrollen

Sitatet:
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
Det er stor forskjell på om man drikker seg i hjel i begynnelsen eller på slutten av sin karriere.
Aksel Sandemose
Fjernsynet har brakt mordet tilbake til hjemmene, der det hører hjemme.
- Alfred Hitchcock
Det er merkelig, men sant. Når en forfatter mister pusten, blir setningene ikke kortere, men lengre.
John Steinbeck
Middelmådigheten kjenner ikke noe større enn seg selv, mens begavelsen straks gjenkjenner geniet.
- Arthur Conan Doyle
En forfatter bør holde munn når verket hans begynner å tale.
- Friedrich Nietzsche
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
- Jens Bjørneboe
Menneskene liker å telle sine bekymringer, men de teller ikke sine gleder.
- Fjodor Dostojevskij
Friheten er at man hvert sekund må velge selv – at ingen i himmelen og på jorden kan hjelpe en med noe.
- Jens Bjørneboe
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.
- Henrik Ibsen
Noen mennesker tror, når de hører et ekko, at det er de som har skapt lyden.
- Ernest Hemingway
For hvor mye ensomhet kan et enkelt menneske løfte? Aldri mer enn sin egen vekt.
- Lars Saabye Christensen
Det hender jo jeg leser andre forfattere. Og da blir jeg ofte veldig forbauset. Jeg blir forbauset over at de virkelig vil skrive så dårlig.
Dag Solstad
Nu er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet.
- André Bjerke
Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan.
Ernest Hemingway