Skrivehula

Om ingen andre ler, så ler jeg inni meg. Av min egen udugelighet.
- Knut Nærum