Skrivehula

Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
- Albert Einstein