Skrivehula

Det er stor forskjell på om man drikker seg i hjel i begynnelsen eller på slutten av sin karriere.
- Aksel Sandemose