Vil du vinne Belials Inferno?

Innen den 20. oktober skal Belials Inferno være ankommet sentraldistribusjonen. Som ved forrige boklansering er forfatteren et absolutt nervevrak,