John Olav Oldertrøen

Forfatteren.

Født 02.07.1969, bosatt i Vestby.

 Digital profil.

 Kontaktinformasjon

Last ned CV (PDF): CV-John Olav Oldertrøen

 BIBLIOGRAFI

 UTDANNELSE

Cand.Mag / Stud. Polit

– Universitetet i Oslo, Blindern.   1990-1996.

 • Hovedfag sosialantropologi (ikke avsluttet), med følgende fagsammensetning:
 • Feltarbeid, hovedfag – «Fysisk mediumisme i samtidens Storbritannia» – (England/London).
 • Stipendier: Lise og Arnfinn Hejes Fond, Institutt og museum for Antropologi, Studieavdelingen UiO
 • Sosialantropologi hovedfag
 • Sosialantropologi mellomfag (10 vekttall)
 • Sosialantropologi grunnfag (20 vekttall)
 • Sør-Asia kunnskap (10 vekttall)
 • Sosiologi grunnfag (20 vekttall)
 • Psykologi grunnfag (20 vekttall)
 • Examen Philosophicum (5 vekttall)

 ARBEIDSERFARING

 • 2012-                  Frilans manuskonsulent, redaktørarbeid, korrektur.
 • 2015-                  Seniorrådgiver, kommunikasjon, NIBIO, Ås
 • 2007-2015        Kommunikasjonsrådgiver, Norsk Institutt for Skog og Landskap, Ås
 • 2006-2007        Webredaktør og rådgiver, Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo
 • 2004-2006        Kommunikasjonskonsulent, Mestergruppen AS, Oslo
 • 2001-2004        Journalist og webredaktør, Bygg og anlegg Media AS, Oslo
 • 2000-2001        Journalist, WEB/WAP-utvikler, Schibsted Telecom, Oslo
 • 1997-2000        Journalist, Aftenposten, Oslo
 • 1994-1996        Arkivmedarbeider, Statsarkivet, Oslo
 • 1991-1997        All-round journalist, Østlendingen, Tynset

 VERV

 • 2013 –      Meddommer/Lagrettsmedlem Borgarting Lagmannsrett
 • 2003-2007 Kommunestyremedlem, Vestby kommune

lest 7 486 ganger