Enhver forfatter trenger bistand med egen tekst, ettersom det nær sagt er umulig å se svakheter i eget arbeid. 

 

Jeg har jobbet med redaktørarbeid og korrektur i en årrekke, og jeg tilbyr også mine tjenester via Boldbooks (en webportal for indieforfattere, hvor du får hjelp til absolutt alle steg fra et råmanus til utgivelse).

 

Jeg kan hjelpe deg med følgende:

 

Manusuttalelse

Dette er første punkt etter at et manus er levert fra forfatter og er så ferdig som forfatteren kan bli. Jeg leser hele manus og gir deg ærlige og grunnleggende råd om:

 1. Bør du gå videre med manus?
 2. Hva som er styrken/svakheter ved manus
 3. Hvordan du bør jobbe videre med manus

Forfatteren kan velge å få en fyldestgjørende rapport over 2-3 sider, eller en slik rapport kombinert med merknader gjennom hele manus. Sistnevnte vil naturligvis være fordyrende, men en god hjelp for forfatteren til videre redigeringsarbeid. Ha i mente at en manusuttalelse kan tippe både den ene og den andre veien. Det betyr at du kan få råd om ikke å jobbe videre med manus, og du vil da få en begrunnelse om hvorfor.

 

Redaktørbistand

Jeg leser hele manus og gir deg råd og veiledning underveis i prosessen ved å forandre manus fra et utkast til å bli et mer komplett, ferdig manus. Merk at dette som regel er en prosess som går i flere stadier. Det er svært sjelden at et manus kun har én gjennomgang med redaktør.

 

Korrektur

Jeg går grundig gjennom manus som er ferdig med redaktørstadiet og korrigerer alle skrivefeil, all tegnsettingsfeil og i tillegg, om det dukker opp noe rart, legger jeg igjen kommentarer. Det hender at grove feil dukker opp i et manus som har vært gjennom flere runder med redaktør.

 

Satskorrektur

Dette er korrekturarbeid som gjøres etter at manus har vært gjennom redaktør og korrektur og er brukket om/formatert til ferdige boksider. Prosessen er den somme som i korrektur, men her legges ikke kommentarer igjen, siden manus på dette stadiet ikke skal endres utover skrivefeil eller tegnsettingsfeil.

 

Hva koster det?

Jeg tar 580,- per time, eller 4300,- per dag (8 timer). Det er vanskelig å gi noe estimat på pris før jeg har sett og kikket gjennom manus og fått avklart hva som ønskes av bistand. I tillegg kommer MVA. Forøvrige oppdrag føler jeg satsene til Norsk Forfattersentrum. Eventuell kjøring og diett kommer i tillegg.

 

Før du søker bistand

Både for forfatteren og for meg er det en klar fordel at du har jobbet så mye med manus at du ikke klarer å komme videre for egen hjelp. Det sier seg selv at et svært uferdig manus krever mye mer arbeidstid enn et mer ferdig manus. En grunnregel er at du aldri bør sende fra deg et førsteutkast. Gå gjennom manus og rediger det du kan. Luk bort alt du finner av åpenbare feil i både språk og handling. Den virkelige jobben med et manus begynner først i det førsteutkastet er ferdig.

 

Skjema for bistand med manus

NB: For å sende filer, trykk under «Legg ved vedlegg?». Alle tekstformat er akseptert, men pakkede filer (f.eks ‘.zip’) godtas ikke. (Om du må levere en pakket Indesign-fil bes du først bruke skjemaet for å formidle dette, så vil du få en egen epostadresse du kan sende denne til, evntuelt: du gir meg adgang til en delt skyadresse.) Husk at du svare riktig på sikkerhetsspørsmålet for å sende skjemadataene.

  Ditt navn (obligatorisk):

  E-post (obligatorisk):

  Emne:

  Meldingen din:

  Legg ved vedlegg?