Alle som har blitt refusert vil nok nikke gjenkjennende til denne videoen…:

 Kjære L.ooser.

Takk for det innsendte manuskriptet til en XXroman med tittelen “Hvem tror du du er?”.

Vi har vurdert manuskriptet med interesse, men er dessverre kommet til at vi ikke finner å kunne påta oss en utgivelse i bokform. Vi er lei for at vi ikke kan gi en skriftlig konsulentuttalelse, men på grunn av den store mengden innkomne manuskripter er det bare et fåtall som får det.

Igjen, takk for at du tok kontakt og lot oss få lese ditt manuskript.

Med vennlig hilsen

Forlaget.