Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv skrivekonkurranse

Sitatet:
En forfatter bør holde munn når verket hans begynner å tale.
- Friedrich Nietzsche
Det er merkelig, men sant. Når en forfatter mister pusten, blir setningene ikke kortere, men lengre.
- John Steinbeck
Det er stor forskjell på om man drikker seg i hjel i begynnelsen eller på slutten av sin karriere.
- Aksel Sandemose
Vi velger vår yndlingsforfatter på samme måte som vi velger vår venn, nemlig ut fra felles lynne og personlighet.
Friedrich Hegel
En god bok ved vinduet en lys og stille morgen mens solen stiger og huset ennå sover, det er den største og fredeligste gleden livet kommer til å gi.
- Aksel Sandemose
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.
- Henrik Ibsen
Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
- Albert Einstein
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang.
- Niccolò Machiavelli
Fortidens synder kaster lange skygger.
Hercule Poirot (Agatha Christie)
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.
Søren Kierkegaard
Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.
- Jean-Paul Sartre
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.
Jean-Paul Sartre
Hvis jeg visste hva som var meningen med livet, trengte jeg ikke å skrive. Da kunne jeg bare sitte og vite.
Erlend Loe
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
- Jens Bjørneboe

Comodo SSL