Alt innhold på Skrivehula.no er copyright, (c) kopibeskyttet, og i Norge underlagt lov om opphavsrett til åndsverk. Lover for å beskytte eiere av åndsverk mot ulovlig bruk av åndsverkprodukter finnes i alle land, og om man bryter disse, blir man stilt til formelt ansvar for bruddet. Derfor er det om å gjøre å ikke begå lovbrudd mot lov om opphavsrett, verken i Norge eller noen andre land. Husk at Internett er globalt.

Original eye photo by Paul Morris on Unsplash

Copyright, kopibeskyttelse, er noe en ikke skal ta lett på.
Originalt øyefoto fra Paul Morris på Unsplash.com

 

 

 

Med åndsverk menes i denne forstand, og for dette nettstedet, både nettstedets utforming og de tekster og de fotografier som er laget og publisert av undertegnede.

 

Noter om tekster:

Noen av tekstene her inne er skrevet av andre forfattere (eksterne forfattere), og i så tilfelle er det gjort eksplisitt rede for det for de tekstene dette gjelder. Det er følgelig de som har skrevet de foran nevnte tekstene som eier disse, og du har ikke lov til å kopiere hele eller deler av disse uten eksplisitt samtykke med forfatteren.

På samme måte har du heller ikke lov til å kopiere hele eller deler av tekstene undertegnede har publisert på Skrivehula.no – uten forfatterens eksplisitte tillatelse.

Du har derimot full adgang til å referere til alt innhold, og du kan spre det som du vil via sosiale medier, men du kan ikke erverve det til eget formål, og ikke under noen omstendighet på en måte som fører til økonomisk eller anseelsesmessig tap for forfatteren av det originale innholdet.

 

Noter om bilder:

Eieren av Skrivehula.no har brukt mange bilder fra eksterne leverandører på Skrivehula.no. Kilden til disse bildene er alltid kreditert, og bildene er enten kjøpt (lisensiert) eller brukt gratis (fra gratis leverandører som f.eks Pixabay.com og/eller Unsplash.com). Om du vil vise til bildene må du gå til den originale kilden og kreditere fotografen og/eller nettjenesten hvor originalen er, samt forsikre deg om at du har rett til å gjøre det. Det finnes mange selskaper i inn- og utland som lever godt utelukkende av å rettsforfølge ulovlig bruk av åndsverkbeskyttet materiale, så pass på at du har ditt på det tørre.

Bilder av cover på bøker som er omtalt er hentet fra de aktuelle forlagene eller fra pressemeldinger de har sendt ut i forbindelse med promotering av bøkene. Du vil alltid finne slike originaler på nettstedene til forlagene. Husk at rettighetene til omslagsbildene eies av forlaget eller forfatteren, avhengig av hvilket forlag og hvilke forfattere det er.