Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv hels nidinger

Sitatet:
Det er ingen applaus når du har skrevet en fin setning. Det er helt stille i rommet.
Jo Nesbø
Det er stor forskjell på om man drikker seg i hjel i begynnelsen eller på slutten av sin karriere.
Aksel Sandemose
Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan.
Ernest Hemingway
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.
Jean-Paul Sartre
Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
- Albert Einstein
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
- Jens Bjørneboe
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
Jeg trekker fra og juger. Det er en dikters plikter.
- Arild Nyquist
En god bok ved vinduet en lys og stille morgen mens solen stiger og huset ennå sover, det er den største og fredeligste gleden livet kommer til å gi.
- Aksel Sandemose
Det hender jo jeg leser andre forfattere. Og da blir jeg ofte veldig forbauset. Jeg blir forbauset over at de virkelig vil skrive så dårlig.
- Dag Solstad
Fortidens synder kaster lange skygger.
Hercule Poirot (Agatha Christie)
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn dette liv.
Henrik Ibsen
Det er lettere å tilgi sin fiende enn sin venn.
Friedrich Nietzsche
Da jeg kom hjem ventet jeg å få en overraskelse, men fikk ingen. Da ble jeg naturligvis overrasket.
- Ludwig Wittgenstein
En forfatter er en mann som ikke kan holde sine vrangforestillinger for seg selv.
- Aksel Sandemose

Comodo SSL