Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv bokanmeldelse

Sitatet:
Hvis du vil bli forfatter, så ikke hør på råd fra forfattere.
- Jon Scieszka
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.
- Jean-Paul Sartre
Tidlig om morgenen, ved dagens frembrudd, i all friskhet, i sin krafts morgenrøde, å lese en bok da - det kaller jeg fordervet!
- Friedrich Nietzsche
Også tanker faller noen ganger umodne fra treet
Ludwig Wittgenstein
Nu er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet.
- André Bjerke
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.
Søren Kierkegaard
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang.
- Niccolò Machiavelli
Mitt språks grenser er mitt univers' grenser.
- Ludwig Wittgenstein
Se med alle dine øyne, se.
- Jules Verne
No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader.
Robert Frost
Fjernsynet har brakt mordet tilbake til hjemmene, der det hører hjemme.
- Alfred Hitchcock
Man går ikke til kvinnen for å bli vis.
- Knut Hamsun
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.
Søren Kierkegaard
Friheten er at man hvert sekund må velge selv – at ingen i himmelen og på jorden kan hjelpe en med noe.
- Jens Bjørneboe

Comodo SSL