Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv finn henne

Sitatet:
Close the door. Write with no one looking over your shoulder. Don't try to figure out what other people want to hear from you; figure out what you have to say. It's the one and only thing you have to offer.
Barbara Kingsolver
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell.
Jens Bjørneboe
Noen mennesker tror, når de hører et ekko, at det er de som har skapt lyden.
- Ernest Hemingway
Hjernen kan oppfinne lover for blodet, men et hett temperament hopper over en kald paragraf.
- William Shakespeare
Det er ingen applaus når du har skrevet en fin setning. Det er helt stille i rommet.
- Jo Nesbø
Det er stor forskjell på om man drikker seg i hjel i begynnelsen eller på slutten av sin karriere.
- Aksel Sandemose
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang.
- Niccolò Machiavelli
En forfatter er en mann som ikke kan holde sine vrangforestillinger for seg selv.
- Aksel Sandemose
Aller helst minnes jeg fremtiden.
- Salvador Dali
Nu er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet.
- André Bjerke
Først går man så gruelig meget igennem, og så bliver man berømt.
- H.C.Andersen
Det er pudsigt, at der med de relativt faa ord, som findes i sproget, kan siges saa meget sludder.
- Storm P
However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.
Jean Jacques Rousseau
En forfatter bør holde munn når verket hans begynner å tale.
- Friedrich Nietzsche
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
- Jens Bjørneboe

Comodo SSL