Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tagg-arkiv finn henne

Sitatet:
Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.
- Jean-Paul Sartre
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.
- Jean-Paul Sartre
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
- Jens Bjørneboe
Noen mennesker tror, når de hører et ekko, at det er de som har skapt lyden.
- Ernest Hemingway
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.
- Henrik Ibsen
En forfatter bør holde munn når verket hans begynner å tale.
- Friedrich Nietzsche
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.
Søren Kierkegaard
Middelmådigheten kjenner ikke noe større enn seg selv, mens begavelsen straks gjenkjenner geniet.
- Arthur Conan Doyle
Det er lettere å tilgi sin fiende enn sin venn.
Friedrich Nietzsche
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang.
- Niccolò Machiavelli
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell.
Jens Bjørneboe
Ord er trylleformler. De setter fingeravtrykk etter seg i hjernen, og i en håndvending kan de forvandle seg til historiens forspor. Man må vokte seg for hvert ord.
Franz Kafka
Vi velger vår yndlingsforfatter på samme måte som vi velger vår venn, nemlig ut fra felles lynne og personlighet.
Friedrich Hegel
Jeg trekker fra og juger. Det er en dikters plikter.
- Arild Nyquist
Man går ikke til kvinnen for å bli vis.
- Knut Hamsun

Comodo SSL