Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Gyldendal innbyr til skrivekonkurranse

Skrivekonkurranse hos Gyldendal!

Gyldendal norsk forlag ønsker å finne de beste korte tekstene fra nye forfatterstemmer! Dette er i forbindelse med lanseringen av deres nye app, kortlest.

 

Teksten kan være noveller, fortellinger, litterære essay osv. Tekstene skal være korte og de skal naturligvis være godt skrevet .Vinneren får 50 000 kroner OG bokkontrakt! I tillegg blir vedkommende publisert på appen kortlest og i tidsskriftet Vinduet.

Merk deg at prisen på 50 000 kroner kommer I TILLEGG til vanlig Royalty!

Fristen for innlevering er 10.april 2012.

Husk å merke konvolutten med KORTLEST.
Er du en skrivende med ambisjoner er dette en gylden sjanse du IKKE kan la løpe fra deg! Grip pennene!

Her er alle betingelsene:

•    Manus bør helst utgjøre minst 50 sider, men alle bidrag vurderes.
•    Manus leveres skriftlig, ikke elektronisk, innen 10. april 2012.
•    Konkurransen omfatter kortere tekster, og vi er altså ikke ute etter en hel roman.
•    Konkurransedeltakerne er ikke tidligere utgitt som eneforfatter i bokform på noe norsk forlag.
•    Manusene vil bli vurdert av redaksjonen for norsk skjønnlitteratur på Gyldendal.
•    Vinneren bekjentgjøres i slutten av mai 2012. Samtlige bidragsytere vil bli tilskrevet.
•    Vinneren mottar 50 000 kroner og kontrakt på utgivelse ved Gyldendal.
•    Vinneren forplikter seg til å utgi manuskriptet sitt som bok på Gyldendal med de betingelser som omfattes av Normalkontrakten.
•    Prissummen på kr 50 000 kommer i tillegg til vanlig royalty.
•    Vinneren forplikter seg videre til å publisere avgrensede utdrag på Gyldendals app KORTLEST og i tidsskriftet Vinduet uten videre honorar.

Les alt hos Gyldendal her!

 

PS: Her er postadressen:

Gyldendal Norsk Forlag AS

Postboks 6860,
St. Olavs plass, 0130 OSLO

 

PS2: Tekniske spørsmål om formen på manus? Det finner du i Ofte Spurte Spørsmål.

 

PS3: Samtlige norske forlag finner du på Forlagslista her på Skrivehula.no.

del på

Comodo SSL